Абонирай се за сделки
Close [ x ]

Моето Меню

Main Menu

Меню за категории

Избери град

Общи условия

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.promotravel.bg

Общите условия представляват договор между всеки посетител на сайта www.promotravel.bg и фирмата, чиято собственост е този сайт – „Медтур ЕООД“ ( ЕИК 201627011) с адрес на управление: София, ул. Ами Буе 72, офис 10.
Ако не сте съгласни, моля не използвайте сайта.

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Общи

Интернет сайтът предоставя онлайн услуга, състояща се от информационна услуга с възможни парични транзакции, извършващи се чрез сайта към трети лица посредством допълнителни интернет страници, в зависимост избрания метод и оператор за извършване на гореописаните парични транзакции. Тези трети лица представляват така наречените Promo Партньори, предоставящи талони за продажба чрез услугата на сайта, които могат да бъдат разменени за определени стоки или услуги, предоставяни от самите PromoПартньори, при строго определени правила между нас ( promotravel) и тях ( promo Партньорите).
Тези условия за ползване се отнасят изключително и само за крайния потребител на услугите, предоставяни от интернет сайта. Правото за използване на този сайт е лично за крайния потребител. Крайния потребител има задължението да спазва конфиденциалността на данните, които предоставя на интернет сайта, като пароли, потребителско име и други данни, ако има такива. Като използващ услугите на този интернет сайт потребителят приема, че интернет средата въпреки, че до голяма степен е сигурна, е възможно да има прекъсвания в поддръжката на предоставяните услуги, които са извън контрола на promotravel и promotravel не носи никаква отговорност за загуба на каквито и да е данни, произтичаща от това прекъсване.
С използването на този сайт Вие потвърждавате, че имате навършени минимум 13 години. Ако сте под 18 години и използвате предлаганите услуги от promotravel, декларирате, че използвате сайта с разрешение на Ваш родител или настойник, който е запознат, разбира и приема всички изложени условия и правила за използване и/или декларацията за поверителност на promotravel.

2. Промяна на условията за ползване

promotravel си запазва правото по всяко време да променя и/или допълва условията и правилата за ползване и/или декларацията за поверителност на сайта. Подобни промени могат да включват, заедно с други допълнения отнасящи се за въвеждане на такси или комисионни за предоставяната услуга. Ако бъдат извършени подобни промени те задължително ще бъдат оповестени на видно място в сайта и/или ще бъде изпратено известие по e-mail на всички регистрирани потребители, за да бъдат запознати с направените промени. Продължаването на използването услугите на сайта от крайния потребител след оповестяване на променените условия и правила за ползване и/или декларацията за поверителност ще бъде считано, че потребителят е съгласен и приема безусловно всички промени.

II. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ

1. Общи

Promotravel гарантира за достоверността на предоставените оферти от promoПартньорите. Promotravel по смисъла на закона за защита на потребителите (ЗЗП) се явява единствено и само посредник между promo Партньорите и крайните потребители, приели условията за ползване на сайта и не е страна в търговските отношения между тях. Всички искове и претенции, произтичащи от ЗЗП, следва да бъдат уточнени единствено и само между promoПартньора и крайните потребители. С използването на услугите, предлагани от сайта, Вие декларирате, че сте съгласни с условието да заплатите за стоката или услугата, за която ще получите ваучер, който в последствие ще можете да размените за тях, авансово. Кореспонденцията и/или участието в закупуването на оферти, предоставени от promoПартньори, както и всички други търговски взаимоотношения с тях са единствено и само между Вас и promo Партньорите.

2. Условия за продажба

Право за продажба на стоки и/или услуги чрез сайта www.promotravel.bg имат всички регистрирани по смисъла на българското търговско законодателство юридически лица, които декларират съгласие с изложените в сайта условия за ползване и декларация за поверителност, както и съгласие с договора за предоставяните услуги от promotravel, в който са регламентирани всички правни, финансови и други условия между страните, съответно promotravel и така наречените в сайта promoПартньори.

3. Условия за закупуване

Всеки потребител на услугите, предоставяни от сайта, има право да закупи ваучер, който може да бъде разменен срещу точно упомената стока или услуга от предоставящия стоката или услугата, под формата на оферта, promo Партньор, единствено и само след деклариране, че е съгласен с изложените в сайта правила за ползване и декларация за поверителност. При използване на услугите на сайта, респективно закупуване на ваучер, ще бъде прието, че потребителят е приел и разбира условията за ползване и декларацията за поверителност с всички произтичащи от това обстоятелства. Закупуването на ваучер е достъпно, както за регистрирани потребители, така и за потребители БЕЗ регистрация. Заявилите ваучер без регистрация могат да заплатят само по банков път или на място в офиса на фирмата. При регистриране от страна на крайния потребител се събира необходима информация, при отказ за предоставяне на информация ще бъде отказана и регистрация. Регистрацията в сайта е напълно безплатна.
Самото закупуване на ваучер става след като потребителят влезе в профила си. Всеки профил трябва да бъде активиран след регистрация чрез е-mail от promotravel, изпратен на регистрираната пощенска кутия. След активиране на акаунта, избор на оферта и натискане на бутон „Купи!“ се зарежда страница с информация за офертата и сумата за плащане. Условие за купуването на ваучер е избраната оферта да бъде активна. Една оферта е активна, когато достигне минималния брой закупени ваучери (ако е обявен такъв от партньора) и остава активна до закупуването на максимален брой ваучери/или до изтичане на периода на активност. Минимален брой ваучери означава такова количество ваучери, които трябва да бъдат закупени, за да се състои офертата, предлагана от promoПартньора. Период на активност – всяка оферта има период, в който остава активна, минимум 1 (един) ден. Клиентът може да използва ваучера при спазване точно на условията посочени в офертата. След изтичането на този период офертата става неактивна и не могат да бъдат закупени повече ваучери за нея. Всички цени на сайта са в български лева. Ако картата или сметката от която се извършва плащането е в друга валута, сумата на плащането ще бъде изчислена по официалния курс на организацията, издала или открила съответната сметка, за деня. Посочените цени на офертите са за единично количество.

4. Използване на ваучера

След избор на оферта, избиране на метод за плащане и заплащане на офертата всеки потребител получава своя ваучер ако офертата е активна в „Мои ваучери“. За всеки ваучер, потребитела получава e-mail с код, парола, допълнителна информация и линк към ваучера. Всеки ваучер притежава уникален 8 цифрен код и 6 символна парола, които удостоверяват достоверността и валидността му. Кодът и паролата за всеки един ваучер и оферта са генерирани на случаен принцип. Всеки Promo Партньор получава партньорски акаунт, в който може да следи статистики за своите оферти в реално време, както и да провери валидността на всеки един талон. След приключване на активна оферта, всеки потребител може да принтира ваучера или да запише кода и паролата му, с които да удостовери автентичността му. Всеки ваучер може да бъде използван само веднъж! Ваучерите не са поименни, съдържат само въведената при регистрация данни и дават право за използването му на неговия физически преносител и/или владелец. Promotravel не носи отговорност ако трето лице упражни правото на използване на ваучера без знанието на закупилия го потребител, както и за достъп от трети лица до потребителския профил на регистриран потребител вследствие неспазване конфиденциалността на предоставените данни от този потребител като пароли, e-mail адреси и/или други данни и всички произтичащи от това обстоятелства. Всеки ваучер е валиден само при спазване на условията в него от страна на Потребителя. Същинското използване на ваучера става след представянето или на записаните код и парола или на самия ваучер на съответния promoПартньор. Клиентът задължително сключва договор с партньора за използването на услугата от ваучера.

5. Възстановяване на суми:

Promotravel възстановява на крайните клиенти платените суми в следните случаи:
1. при недостигнат минимален брой ваучери за активност на сделката
2. promoПартньорите откажат неоснователно да предоставят на Потребителите закупените услуги;
3. при обстоятелства, за които promoПартньорите отговарят и водещи до неполучаване от страна на Потребителите на закупените услуги (като например: promoПартньорите не са намерени на посочените от тях в Сделките адреси). За възстановяването на платените от Потребителите суми по тази точка, същите подават писмена декларация за съответните обстоятелствата. По подадените декларации Потребителите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК. Също така, освен наказателната отговорност, Потребителите дължат на Promotravel и неустойка в троен на възстановените суми размер при установена неистинност на декларираните обстоятелства.
Възстановяването на сумите по горните условия, когато клиента е заплатил с кредитна карта става с обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 20 работни дни.

Promotravel ваучерът не представлява туристически ваучер.

III. Спорове

Всички неуредени спорове и въпроси в настоящите условия за ползване и/или декларацията за поверителност се прилагат законовите разпоредби на действащото към момента на възникване на спора законодателство на Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy